inquiry to TM & SI TRADING CO LTD

Բարև Ձեզ, Ազգականներս մեծ շինարարական պատվեր են ստացել ՌԴ Եկատերինբուրգ քաղաքում` կառուցելու հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր: Կառուցման համար նրանց անհրաժեշտ է տրավերտինի երեսպատման սալիկներ` ուղիղ կտրած, 2սմ հաստությամբ, 30x60, փայլեցրած, ցեմենտով և/կամ մաստիկայով լցված, մոտ 3000քմ: Շինարարության ընթացքում կարող են պահանջվել նաև այլ տիպի սալիկներ և այլ քարե պատրաստի կառուցվածքներ: Խնդրում եմ Ձեզ ուղարկել իմ էլ. հասցեին Ձեր կողմից արտադրված քարերի սալիկների և այլ կառուցվածքների Price-list-ը, ուղարկելու ազգականներիս նախնական ուսումնասիրության: Եթե գները հարմար լինեն, ապա նրանք կայցելեն Հայաստան նմուշների ուսումնասիրության և վերջնական պայմանվորվածությունների համար: Կանխավ շնորհակալություն: Արա Հարությունյան
test
testtesttest... 2008-05-01 04:46:18
General offer
In enclose,we are free to present you our general possibility to supply you.All this informations and offers is subject our final reconfirmation due to prior order. We are reperesent of " ROPE Co. " - Belgrade. Rope Company was established in July 1994 as an export – import trading company operating mainly in the international market. Thanks to internationaly recognized high quality of Serbian agricultural products. Rope Company is recently more and more focused an exporting frozen vege... 2008-05-01 04:45:01
General offer
In enclose,we are free to present you our general possibility to supply you.All this informations and offers is subject our final reconfirmation due to prior order. We are reperesent of " ROPE Co. " - Belgrade. Rope Company was established in July 1994 as an export – import trading company operating mainly in the international market. Thanks to internationaly recognized high quality of Serbian agricultural products. Rope Company is recently more and more focused an exporting frozen vege... 2008-05-01 04:35:24
General offer
In enclose,we are free to present you our general possibility to supply you.All this informations and offers is subject our final reconfirmation due to prior order. We are reperesent of " ROPE Co. " - Belgrade. Rope Company was established in July 1994 as an export – import trading company operating mainly in the international market. Thanks to internationaly recognized high quality of Serbian agricultural products. Rope Company is recently more and more focused an exporting frozen vege... 2008-05-01 04:33:04
Mistint Paint
Need Price Quote of Mistint Paint Latex water Semi Gloss Based 0f 3 Trucks Load of one gallon, 2 Trucks Load of 5 Gallons, 1 Truck load of Tote.... 2008-05-01 04:06:27
GVK Enterprises is big FRAUD!!
TO G V K Enterprises G V K Enterprises A-505, Vamsi Enclave Sneha Puri Colony Hyderabad - 500018, Andhra Pradesh India Phone : ‎+91 40 65593272 [more] Mobile No.: : ‎+91 92461 77448 Fax : ‎+91 40 65593272 Board of Directors and Executives Executives CEO : Vijay Kumar MD : G. Suvarna Mala General Manager : G.B.K. Murthy : Bhanu I must say that you people dont have any shame.You have simply ran away with my money ..Mr.Vijay everytime we contacted y... 2008-05-01 00:49:28
ESSENTIAL OILS/LICORICE EXTRACT
Dear Sir ESSENTIAL OILS Please confirm current price CIF Sydney 2000 kilos Anise oil Star 1000 kilos Citonella oil 85/35 LICORICE EXTRACT Please send a specification for this product... 2008-04-30 22:05:57
We will be happy to cooperate with you
Dear, Mr. behzad behzadan Hi ( salam ),what's up?How is it going?Hope everything goes well so far.We ( Hsienchi ) for 20 years,our goal has been to provide the highest quality fabrics for garments, bags , luggages ,indoors & outdoors,curtains, draperies, and Nylon 6.6 high tenacity material for Parasails and Paragliders etc. USA,UK,Italy,Turkey ,Indonesia,Vietnam, China ( Mainland) ,Hong Kong etc are the buyers that appreciate our reliable quality fabrics with UV protection,wicking,super -breathab... 2008-04-30 20:10:28
King Brand PVC Stabilizers
Dear Mr. Hasan Tumay, We have acquired your company’s information from the Internet and are fully aware of your company is one of the leading manufacturers of PVC shower curtains and tablecloths in Turkey. We would love to present our King Brand PVC Stabilizers and believe our products will serve you with the best polymer protection. Kingyorker has been in the PVC stabilizers business for more than 26 years and has established a strong reputation on the market. As one of the leading supplier for PVC s... 2008-04-30 18:28:31
Crystallized Glass Panel
Dear Sirs, We are organizing a visit to China for the end of May beginning of June, with 5 Brazilian importers of stone in general. One of the products of interest is "Crystallized Glass Panels", preferably large sizes (2700 x 1400 or bigger), colour Extra White, of which we intend to import about 5 (20') containers p/month. We appreciate if you could kindly advance us the following: 1) Information about your company? 2) Would it be possible to visit your factory? 3) Inform the sizes that y... 2008-04-30 16:07:29
Crystallized Glass Panel
Dear Sirs, We are organizing a visit to China for the end of May beginning of June, with 5 Brazilian importers of stone in general. One of the products of interest is “Crystallized Glass Panels”, preferably large sizes (2700 x 1400 or bigger), colour Extra White, of which we intend to import about 5 (20') containers p/month. We appreciate if you could kindly advance us the following: 1) Information about your company? 2) Would it be possible to visit your factory? 3) Inform the sizes that yo... 2008-04-30 16:02:40
Crystallized Glass Panel
Dear Sirs, We are organizing a visit to China for the end of May beginning of June, with 5 Brazilian importers of stone in general. One of the products of interest is “Crystallized Glass Panels”, preferably large sizes (2700 x 1400 or bigger), colour Extra White, of which we intend to import about 5 (20') containers p/month. We appreciate if you could kindly advance us the following: 1) Information about your company? 2) Would it be possible to visit your factory? 3) Inform the sizes that yo... 2008-04-30 15:54:57

Home  Product Directory  Company Database  Sourcing Leads  Sign In  Join Free  RSS  
© 2020 Business Directory, All Rights Reserved.